PARTICIPATE IN A WORKSHOP AND VIBES’ STRUGGLE TO SURVIVE!

Vibes is a performance in the form of a series, bringing together seven artists from different backgrounds. It is made of unique performances, get-togethers and group fantasies. Vibes celebrates carpe diem and commitment.

In April 2014 Vibes will set up a post-apocalyptic situation, that takes place in the near future at the Kiasma Theatre. In these surroundings, together with artist Jaakko Pallasvuo, Vibes will shoot a film that is set in a time after the collapse of the EU. Vibes will also organise a workshop in the Kiasma Theatre on Sunday 6 April and a performance on Saturday 12 April.

In the vision created by Vibes and Jaakko Pallasvuo a plague has spread around the world. Only a handful of humans and other creatures have survived. The coolest of all still live on and have created a camp at the Kiasma Theatre to focus on sustaining their life and its meaningfulness.

In the workshop 6 April, 1–5 p.m., the participants share cool survival skills with each other. Cool means cool. The skills can be physical, spiritual, crafts, ways of thinking, rituals, or anything else deemed important.

Formulate your suggestion for a cool skill (max 100 words) that you would like to share with the other participants. The skill can be practiced either alone or together with the others. The space does not have YouTube or any internet at all, nor sunlight, and being uncool results in increased plague infections, so the tribe can only accept cool people to join in. Send us your proposal for a survival skill by March 31st to the address info@vibes.fi. We will send you a reply with more information. The cost of the workshop is 18/10 €. If it’s a problem, mention it in the e-mail.

On Saturday 12 April at 12–5 p.m. in the Kiasma Theatre, Vibes will show what it's like to live and survive in post-apocalyptic circumstances.

OSALLISTU WORKSHOPIIN JA VIBESIN ELOONJÄÄMIS- KAMPPAILUUN!

Vibes on sarjamuotoinen esitys, jonka tekijäjoukkoon kuuluu seitsemän eritaustaista taiteilijaa. Se muodostuu ainutkertaisista esityksistä, kokoontumisista ja ryhmäfantasioista, joiden muotoon sisältyy hallitsemattomuutta. Vibes juhlii carpe diemiä ja sitoutumista.

Huhtikuussa 2014 Vibes lavastaa Kiasma-teatteriin post-apokalyptisen tilanteen lähitulevaisuudesta. Vibes kuvaa siinä yhdessä taiteilija Jaakko Pallasvuon kanssa elokuvan, joka sijoittuu EU:n romahduksen jälkeiseen aikaan. Vibes järjestää Kiasma-teatterissa lisäksi työpajan sunnuntaina 6.4. ja esityksen lauantaina 12.4.

Vibesin ja Jaakko Pallasvuon luomassa visiossa rutto on levinnyt ympäri maailman. Vain kourallinen ihmisiä ja muita olentoja on jäänyt eloon. Cooleimmat ovat selviytyneet ja leiriytyneet Kiasma-teatteriin keskittyen ylläpitämään elämäänsä ja säilyttämään sen merkityksellisenä.

Workshopissa 6.4. klo 13–17 osallistujat jakavat keskenään cooleja selviytymistaitoja. Cool tarkoittaa coolia. Selviytymistaidot voivat olla fyysisiä, henkisiä, kädentaitoja, ajattelutapoja, rituaaleja tai jotain muuta tärkeäksi koettua. Tilassa ei ole YouTubea, ei nettiä ylipäätään, ei auringonvaloa, epäcoolius aiheuttaa ruttoa joten heimo voi ottaa keskuuteensa vain cooleja tyyppejä.

Muotoile ehdotus selviytymistaidosta (max. 100 sanaa), jonka haluaisit jakaa toisten osallistujien kanssa. Taito voi olla joko yksin tai yhdessä muiden kanssa harjoitettavissa. Lähetä ehdotuksesi 31.3. mennessä osoitteeseen info@vibes.fi. Lähetämme sinulle vastausviestillä lisätietoja. Workshopin osallistumismaksu on 18/10 €. Mikäli maksu tuottaa sinulle ongelmia, mainitse tästä sähköpostiviestin yhteydessä.

Lauantaina 12.4. klo 12–17 Vibes esittää Kiasma-teatterissa minkälaista on elää ja selviytyä post-apokalyptisissä olosuhteissa.

Back

Vibes is a performance in the form of a series, bringing together artists Ville Ahonen, Laura Birn, Anna-Mari Karvonen, Anni Puolakka, Ville Seppänen, Heidi Soidinsalo and Masi Tiitta. It is made of unique performances, get-togethers and group fantasies, created for discovering their disappearing and disposable nature. Vibes celebrates carpe diem and commitment. We warmly invite you to join and follow its life.

- -

Upcoming:
6 (workshop) & 12 (performance)/4/2014, Kiasma Theatre, Helsinki
22–31/5/2014 Sorbus gallery
4–17/8/2014, Titanik, Turku
1–7/9/2014, Kutomo, Turku

Previous:
30/12/2013, private home, Helsinki
5/12/2013, Pop Up Art House, Helsinki
13&17/11/2013, Baltic Circle Festival, Helsinki

Producer: A-V Salo | Co-production: Baltic Circle, Blaue Frau, Kiasma Theatre | Supported by Alfred Kordelin Foundation, Finnish Cultural Foundation, Kone Foundation and National Council for Theatre

info@vibes.fi